top of page

Over

 KotMatch

Travel by train

Waar gaat deze website over?

 

KotMatch is een platform voor studenten die op stage gaan of deelnemen aan een uitwisselingsprogramma zoals Erasmus. KotMatch is een dienstverlening van LAIS vzw, een vereniging die internationale uitwisseling en mobiliteit onder studenten promoot, de internationale studenten bijstaat en hun belangen behartigt.

 

Studenten kunnen hun studentenkamer tijdens hun stage of uitwisseling onderverhuren via KotMatch. Het KotMatch-team stelt de onderhuur voor aan een andere uitwisselingsstudent die op zijn beurt op zoek is naar een verblijfplaats. 

De vertrekkende student ontvangt tijdens zijn afwezigheid de maandhuur van zijn studentenkamer.  

De toekomende student kan rekenen op een geschikte studentenkamer voor een korte huurperiode.

Wat is onderverhuren?

Onderverhuren houdt in dat de huurder, die een huurovereenkomst heeft gesloten met de verhuurder, op zijn beurt een huurovereenkomst sluit met een andere persoon. De derde persoon is dan de onderhuurder.

 

Onderverhuur (of onderhuur) is in Vlaanderen niet toegestaan zonder de toestemming van de eigenaar. Er zijn enkele uitzonderingen. n van deze uitzonderingen is dat een student zijn kamer altijd mag onderverhuren aan een andere student in geval van stage of uitwisseling. De student heeft in dit geval zelfs geen toestemming van zijn kotbaas nodig.

Een onderhuurovereenkomst moet altijd binnen de voorwaarden van de oorspronkelijke huurovereenkomst blijven. Dat geldt natuurlijk voor de looptijd, die niet langer mag zijn, maar ook de huurprijs mag nooit hoger zijn. Een student mag geen winst maken bij het onderverhuren.

Wij adviseren de studenten om hun onderverhuring niet zelf te regelen en geen aanbiedingen te posten op social media.

Zo vermijd je valse en ongeschikte kandidaten en tal van mogelijke problemen door een gebrek aan ervaring in deze materie. Onderverhuren met KotMatch is betrouwbaar, het schept vertrouwen voor zowel de kotbaas, de huurder, als de onderhuurder.

Daarnaast adviseren wij de student om zijn kotbaas op de hoogte te brengen van zijn plannen, zodat de onderverhuur altijd met een positieve sfeer wordt onderbouwd. KotMatch zal de kotbaas altijd informeren over de onderverhuring. 

Alle noodzakelijke gegevens, inclusief contactgegevens, worden vóór de effectieve start van de onderhuur systematisch uitgewisseld in een gestandaardiseerd bericht. Dit aan alle betrokken partijen, en in het bijzonder aan de kotbaas.

 

Wie betaalt de werkingskosten?

 

De dienstverlening van kotMatch is volledig gratis voor studenten die hun kamer aanbieden via het KotMatch-platform.

Er worden geen kosten aangerekend en KotMatch regelt alles voor het tot stand komen van de onderhuur van A tot Z.

Deze student recupereert gewoon zijn maandelijkse huur.

Uiteindelijk is het de onderhuurder die de werkingskosten voor de onderverhuring betaalt. Hij of zij krijgt een voorstel waarbij de prijs iets hoger is dan de oorspronkelijke huurprijs. De onderhuurder betaalt dus iets meer, maar krijgt daar zekerheden en diensten voor terug.  KotMatch verzekert de onderhuurder van een correct juridisch en financieel kader, een goed uitgeruste verblijfplaats, een centraal aanspreekpunt en assistentie tijdens de duur van het verblijf.

Waarom deze website?

Gemoedsrust voor de vertrekkende student

Onderverhuring biedt veel voordelen voor een student die op stage vertrekt.  Hij kan een contract voor een gans academiejaar afsluiten en hoeft niet voor een kortere periode op zoek naar een kamer.  Wanneer hij op stage of uitwisseling vertrekt, kan de student de huur van zijn kamer recupereren. Een groot probleem is hiermee opgelost.

Bovendien heb je als vertrekkende student al veel aan uw hoofd. Reizen naar het buitenland brengt veel extra zaken met zich mee die geregeld moeten worden. De bijkomende last van een onderverhuring is soms te veel om aan te pakken. Door je kamer tijdig te registreren op KotMatch.com, wordt die last volledig overgedragen aan KotMatch.

 

KotMatch zal u een goede match voorstellen voor uw kamer. KotMatch doet alle controles, vervolledigt de administratie, regelt de betalingen, wisselt alle nodige informatie uit met de kotbaas, verwelkomt de nieuwe huurder bij aankomst en brengt hem naar zijn verblijfplaats, zorgt voor de sleutels, check-in en check-out, en blijft beschikbaar gedurende de ganse periode van de onderverhuring. Kortom, een eenvoudige en zorgeloze werkwijze voor de vertrekkende student.

 

Tijdelijke huisvesting voor binnenkomende stagiairs en uitwisselingsstudenten

Het zoeken naar geschikte studentenhuisvesting tijdens een stage of uitwisselingsprogramma is niet eenvoudig. Studentenkamers op de reguliere huurmarkt worden niet voor korte termijn aangeboden. Daarnaast zijn de beschikbare studentenkamers veelal onvoldoende uitgerust om een internationale student te huisvesten. 

Een huisvesting boeken vanuit het buitenland zorgt voor stress.  Een studentenkamer boeken met een organisatie zoals KotMatch garandeert de buitenlandse onderhuurder van een geschikte en prijsconforme accommodatie.  Tijdens zijn verblijf kan hij rekenen op permanente bijstand.  

Een geruststelling voor de kotbaas

 

Sinds de huurwet van 2019 mogen studenten in Vlaanderen hun kamer onderverhuren ; zelfs zonder toestemming van hun kotbaas. Dit schept mogelijks de vrees bij eigenaars dat er ondoordachte onderverhuringen plaatsvinden door studenten die dit zelf en zonder enige ervaring willen realiseren. Onderverhuren met KotMatch vermijdt deze wilde en ondoordachte onderverhuringen.

 

KotMatch hanteert betrouwbare procedures, controleert of de onderverhuring terecht mag doorgaan, controleert het profiel van de kandidaat-onderhuurders en brengt de kotbaas op de hoogte van de contactgegevens en het profiel van de onderhuurder. KotMatch blijft gedurende de gehele onderhuurperiode ter beschikking van alle partijen. Een werkwijze die zorgt voor geruststelling bij de kotbaas. 

 

bottom of page